Zeus – Főkönyv

Oldal

downloadFőkönyv modul kézikönyv

A modul önállóan vagy az integrált rendszer moduljaival összekapcsolva is használható. Az installálás alkalmával beállítható a felhasználó igényének megfelelően, a modul alkalmazása. Amennyiben az analitikákkal együtt alkalmazza a Könyvelés modult, úgy az analitikákba lerögzített adatokat feladás formájában megkaphatja a könyvelés, és csak a könyvelő feladata az adatok ellenőrzése. A Főkönyvi modul Fogadásmenüpontjában az analitika adatai napló szintre fogadhatók.Könyvelőirodák részére külön paraméterrel a könyvelésben rögzíthetőminden gazdasági esemény.

Főkönyv-screen-01A program lehetőséget nyújt  a gazdálkodó szerv igényeinek megfelelően a  gazdasági események főkönyvi számokon kívüli több szempont szerinti gyűjtésére, mint pl:  munkaszám, elszámoló egység,  stb.

A főkönyvi számlatükör a felhasználó sajátosságainak megfelelően összeállítható, a főkönyvi  számokhoz a mérleg és eredménykimutatás sorok meghatározhatók, sőt az adatfeldolgozási  munka könnyítésére külön jelzők állíthatók be, mely alapján ellenőrzést végez a program a rögzítés során.

Főkönyv-screen-02A rögzített adatokról és a kapcsolódó modulok feladásaiból – pénztár analitika, vevő-,szállító analitika, készletnyilvántartás, tárgyieszköz – modulok által fogadott feladásokról napló szinten lekérhetők az információk időintervallumra és  napló típusra, majd automatikusan lekönyveltethetők.

A könyvelt adatokról bármely időpontban lekérdezhetők információk:
Főkönyvek tételes forgalma
Főkönyvi kivonat
Mérleg
Eredménykimutatás
Áfa analitika
Gazdálkodási tabló

Főkönyv-screen-03A program az éves zárási és nyitási feladatokat automatikusan elvégzi, és ezekről minden információ lekérdezhető.

Bővebb információval szívesen állunk rendelkezésére:

Kis-Molnárné Szabó Rózsa
szervező (62) 535-945