Szoftvereink

Oldal

1

2

3

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényhez kapcsolódósoftware-downloads szoftver
 • megkönnyíti azon intézmények munkáját, amelyek a következőkkel foglalkoznak:
  • házi segítségnyújtás
  • szociális étkeztetés
  • klub tevékenység
  • jelzőrendszeres szolgálat
  • támogató szolgálat
 • kapcsolat a KENYSZI tevadmin rendszerrel
 • számlák feladása a NAV Online számla rendszerébe

HONLAP (1)

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
tszg@szamadokft.hu
Ráczné Szőllősi Emese: +36 (62) 535 944
Rácz Zoltán: +36 (62) 535 942
Tatár Sándor: +36 (62) 535 935

4

 • software-downloadsa szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényhez kapcsolódó szoftver
 • a bentlakásos intézetek ellátottjainak személyi anyagát, vagyoni helyzetének adatait dolgozza fel
 • különböző szempontok szerinti kimutatások, kartonok készíthetők
 • elvégzi a térítési díj számfejtését, könyvelését
 • a számlázó modullal számla készíthető a térítési díjról ill. bármely, az ellátotthoz rendelt és a rendszerben lerögzített költségről (gyógyszer, vendégebéd, telefon, stb.). Az elkészített számlák feladásra kerülnek a NAV Online számla rendszerébe.
 • a várakozók modul támogatást nyújt a Szociális és Családügyi Minisztérium 9/1999. (XI.24) rendeletében meghatározottakhoz, amely rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

SzocX bemutató (pdf)

“A „SzocX” programmal és a programot felügyelő munkatársakkal, László Ferenccel és Varga  Istvánnal maximálisan elégedettek vagyunk. A program érthető, átlátható, könnyen kezelhető, a mindennapi munkavégzés ma már elképzelhetetlen lenne nélküle. A fejlesztők nyomonkövetik a törvényi változásokat, így az intézmény meg tud felelni a jogszabályi követelményeknek. Ha a program használata során bármiféle nehézségbe ütközünk, a kollégák készségesen segítenek.”

Müllerné Braun Erika, intézményvezető
Ozoróczky Mária Szociális Központ

HONLAP (1)

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
szocx@szamadokft.hu
László Ferenc: +36 (62) 535 943

5


software-downloads

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényhez kapcsolódó szoftver
 • támogatja a szociális segélyezés teljes folyamatát, (kérelem beérkezése,  döntés-előkészítés, kifizetések — pénztári kifizetés, vagy banki terminálon keresztül történő intézmények felé, vagy közvetlenül lakossági folyószámlára történő utalás
 • gazdálkodási modul: a segélyezési keret felhasználását, illetve a még rendelkezésre álló összegek naprakész követését teszi lehetővé

HONLAP (1)

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
manko@szamadokft.hu
Rácz Zoltán: +36 (62) 535 942