Szoftvereink

Oldal

1

2

3

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényhez kapcssoftware-downloadsolódó szoftver
 • megkönnyíti azon intézmények munkáját, amelyek a következőkkel foglalkoznak:
  • házi segítségnyújtás
  • szociális étkeztetés
  • klub tevékenység
  • jelzőrendszeres szolgálat
  • támogató szolgálat
 • kapcsolat a KENYSZI tevadmin rendszerrel

HONLAP (1)

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
tszg@szamadokft.hu
Ráczné Szőllősi Emese: +36 (62) 535 935
Rácz Zoltán: +36 (62) 535 942
Révész Péter: +36 (62) 535 941

4

 • software-downloadsa szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényhez kapcsolódó szoftver
 • a bentlakásos intézetek ellátottjainak személyi anyagát, vagyoni helyzetének adatait dolgozza fel
 • különböző szempontok szerinti kimutatások, kartonok készíthetők
 • elvégzi a térítési díj számfejtését, könyvelését
 • a számlázó modullal számla készíthető a térítési díjról ill. bármely, az ellátotthoz rendelt és a rendszerben lerögzített költségről (gyógyszer, vendégebéd, telefon, stb.)
 • a várakozók modul támogatást nyújt a Szociális és Családügyi Minisztérium 9/1999. (XI.24) rendeletében meghatározottakhoz, amely rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

SzocX bemutató (pdf)

“A „SzocX” programmal és a programot felügyelő munkatársakkal, László Ferenccel és Varga  Istvánnal maximálisan elégedettek vagyunk. A program érthető, átlátható, könnyen kezelhető, a mindennapi munkavégzés ma már elképzelhetetlen lenne nélküle. A fejlesztők nyomonkövetik a törvényi változásokat, így az intézmény meg tud felelni a jogszabályi követelményeknek. Ha a program használata során bármiféle nehézségbe ütközünk, a kollégák készségesen segítenek.”

Müllerné Braun Erika, intézményvezető
Ozoróczky Mária Szociális Központ

HONLAP (1)

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
szocx@szamadokft.hu
László Ferenc: +36 (62) 535 943
 Varga István

5

software-downloads

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényhez kapcsolódó szoftver
 • támogatja a szociális segélyezés teljes folyamatát, (kérelem beérkezése,  döntés-előkészítés, kifizetések — pénztári kifizetés, vagy banki terminálon keresztül történő intézmények felé, vagy közvetlenül lakossági folyószámlára történő utalás
 • gazdálkodási modul: a segélyezési keret felhasználását, illetve a még rendelkezésre álló összegek naprakész követését teszi lehetővé

HONLAP (1)

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
manko@szamadokft.hu
Rácz Zoltán: +36 (62) 535 942

6

 • komplett rendszer
 • moduljai közös adatbázisra épülnek, azonban az egyes modulok önállóan is alkalmazhatók
 • azoknak a gazdálkodó szervezeteknek javasoljuk elsősorban, akik a napi információkat, a döntés előkészítési folyamatokhoz szükséges nélkülözhetetlen ismereteket az analitikus nyilvántartásból kívánják nyerni
 • a rögzített analitikus adatok újabb feldolgozási fázis nélkül–feladással–kerülnek be tetszőleges időintervallumokra a főkönyvi könyvelési rendszerbe
 • a  teljes rendszer alkalmazását tekintve az egyes modulok egymással együttműködnek
 • árajánlatadás
 • számla elkészítése
 • készletmozgatás a főkönyvi könyvelésig
 • egy tranzakció teljes adminisztratív folyamatát felöleli
 • paraméterezhető: tetszőleges számú gazdálkodó alkalmazhatja
 • a feldolgozható bizonylatok mennyisége nem korlátozott

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
zeusz@szamadokft.hu
Ráczné Szőllősi Emese (szofverhasználattal kapcsolatos kérdések): +36 (62) 535 935
Rácz Zoltán (szoftverhasználattal kapcsolatos kérdések): +36 (62) 535 942
Szabó Enikő (szakmai kérdések): +36 (30) 647 3312

HONLAP (1)Zeusz modulok

Főkönyv

Főkönyv

software-downloadsFeladata a kettős könyvvitelt alkalmazó vállalkozások és könyvelőirodák számviteli, – és egyéb jogszabályokban, törvényekben meghatározott könyvelési feladatainak minél teljesebb körű segítése. Az ügyviteli rendszert teljeskörűen alkalmazva, fogadja az egyes analitikus feladások adatait. A főkönyvi számlaszámokon történő halmozáson túl, a gazdasági események három dimenziós gyűjtésére van lehetőség. A könyvelt adatok alapján bármikor kérhető eredmény kimutatás, valamint mérleg a választott típusnak megfelelően. Éves zárási és nyitási feladatokat automatikus elvégzése.

Pénzügy

Pénzügysoftware-downloadsA számviteli, az általános forgalmi adóról szóló törvények előírásainak, továbbá az egyes idevonatkozó PM rendeleteknek, irányelveknek megfelelően működő számlázás. Tetszőleges devizanem alkalmazás, nyomtatás magyar, angol és német nyelven választható. Adott a beérkező belker. és import számlák tételes rögzítésének, a „kimenő” számlák elkészítésének a lehetősége. Vevői, szállítói analitika- összes számla, illetve kiegyenlítetlen számlák tekintetében-, továbbá ÁFA analitika, valamint a pénzügyi levelezések lebonyolítása biztosított. Hitelkérelmek elkészítésének segítése: legnagyobb partnerek, lejárt esedékességű kötelezettségek, illetve követelések kimutatása. A készpénzkezelést, a készpénzforgalmak rögzítését készpénzforgalmi jogcímek segítik, lerövidítve ezzel a munkafolyamat időigényét. Időintervallumra lekérhető pénztárjelentés, címletjegyzék a rögzített pénzforgalomról, tetszőleges analitikus lekérdezési lehetőségek, főkönyvi feladás a megjelölt időpontokra.

Tárgyi eszköz

Tárgyi_eszközsoftware-downloadsFeladata a gazdálkodó egységek tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartása, értékcsökkenési leírásának elszámolása, valamint az egyéb eszközmozgások nyilvántartása. Támogatja a számviteli és a társasági adótörvény szerinti, továbbá az egyéb értékcsökkenési leírások elszámolását. Nyilvántarthatók a már korábban beszerzett eszközök törzsadatai, nyitóértékei, illetve az újonnan beszerzett eszközök. A modul végigköveti az eszközök „életét”, úgymint: beruházás, aktiválás, értékcsökkenési leírás elszámolás, terven felüli leírás, kivezetés, főkönyvi könyvelési feladás, leltári nyilvántartások, kimutatások, adókedvezményezett, illetve fejlesztési tartalékból megvalósított beruházások kimutatása.

Készlet

Készletsoftware-downloadsA modul célja: a gazdálkodó egységek készleteinek analitikus nyilvántartása, lehetőséget biztosítva a számlakeretben meghatározott csoportosításokra. Alkalmas a készletek folyamatos értékbeni és mennyiségi, illetve csak mennyiségi nyilvántartására egyaránt. Az értékben is nyilvántartott készletek értékelése átlagos beszerzési áron történik. A készletfelhasználások főkönyvi feladása biztosított.

Iktatás

Iktatássoftware-downloadsAlkalmas a gazdálkodó szervezetek iratainak személyenkénti, csoportonkénti, vagy az egy helyen történő, központi iktatására. A modul segítséget nyújt az iratok csoportosítására, ügyintézőkre, intézkedési határidőre. A be- és kimenő iratok összekapcsolhatóak. Iktatókönyv készíthető, nyomtatható ki. A nyilvántartásba került ügyiratokról igény szerint, szűrőfeltételek beállításával információt kérdezhető le.

Kereskedelem

Kereskedelemsoftware-downloadsA kereskedelmi tevékenység adatainak nyilvántartására, a tevékenység folyamatát kívánja támogatni. Az ajánlat, rendelés, visszaigazolás adatait felhasználva készíthetők el a kiszállítás bizonylatai. A modul paraméterezhető, lehetőség van a szállítólevél és a számla egyidőben történő elkészítésével a készlet mozgatására is.