Concrete

Oldal

Adalékanyag és beton minősítő, tervező rendszer

ADALÉKANYAG VIZSGÁLAT

Az adalékanyagok vizsgálata és minősítése az MSZ 4798-1:2004 figyelembevételével történik.

E szabvány tárgya az építési célra szolgáló, természetesen aprózódott, túlnyomóan kvarc, kvarcit szemcsékből álló, laza, üledékes kőzethalmazok (homok, homokos kavics, kavics) természetes állapotú vagy azokból művi úton előállított termékei.

A bekért adatok az adalékanyag fajtájára, származási helyére, néhány fizikai jellemzőjére vonatkoznak. Az adalékanyag minősítésénél a legfontosabb a szitálás eredményének feldolgozása. Rögzíteni kell az egyes szitákon fennmaradt mennyiségeket.

A bevitt adatok alapján a program minősíti az adalékanyagot.

A minősített ill. számított adatok az alábbiak:

 • Concrete-screen-01Dmin meghatározása
 • Dmax meghatározása
 • Folyamatos szemcseszerkezet megállapítása
 • Minősítés Agyag-Iszap tartalomra (P, Q, R, S)
 • Tisztasági osztályok (TT, T, TO)
 • Kőzetfizikai jellemzők (A, B, C, D)
 • Lemezes szemek mennyisége (k, n)
 • Egyenlőtlenségi együttható számítása (U)
 • Finomsági modulus számítása (m)

Megjelenítjük a vizsgált adalékanyag szemmegoszlási jellemzőinek követelményértékeinek grafikonját és behelyettesítjük a vizsgált szemmegoszlási jellemzőket

A vizsgálat eredményeiről egyszerűsített vagy teljes jegyzőkönyv készíthető.

 A vizsgálati eredmények letárolásra kerülnek, bármilyen időszakra visszamenőleg elemezhetők.

ADALÉKANYAG TERVEZÉS

Az Adalékanyag vizsgálat modul használata során keletkezett adatokat lehet felhasználni az adalékanyag legoptimálisabb összetételének meghatározásához. Természetesen ennek az összetételnek a lehetőségek és a felmerült igények függvényében kell a legjobbnak lennie.

Ez a modul külön nem használható, mert a letárolt adalékanyag vizsgálatok eredményeiből dolgozik. A program korlátlan számú frakciót képes optimális arányban összekeverni.

Az optimalizálás történhet:

 • “A” görbére
 • Középgörbére (“A” és “B” közé, legjobb)
 • “B” görbére

A felhasználó feladatai:

 • Választani, hogy melyik görbére optimalizáljunk (“A”, “A” és “B” közé, “B”)
 • Meghatározni a maximális szemnagyságot
 • A frakciók kiválasztása (A véglegesített jegyzőkönyvek közül ki kell választani azokat a frakciókat amelyek keverési arányát szeretnénk optimalizálni)
 • Módosítható az a sáv amelybe a keverék szemmegoszlási görbéjének bele kell esnie, az alapértelmezettet a fejlesztők beállították.

Concrete-screen-02A program a fenti adatokkal meghatározza a frakciók optimális keverési arányát. A keverési arányok kézzel módosíthatók. A keveréket az adalékanyag vizsgálathoz hasonlóan a program minősíti, jellemzőit megállapítja, kiszámítja. A receptúra letárolásra kerül.

A képernyőn a keverék szemcsemegoszlása látható.

A vizsgálat jellemző adatairól egy egyszerűsített jegyzőkönyv nyomtatható.

BETONTERVEZÉS

A betonösszetétel tervezése a Dr Ujhelyi János által kidolgozott módszer segítségével történik az
MSZ 4798-1:2004 szerinti betonminőségek figyelembevételével. A program az adalékanyag vizsgálat és az összetétel tervezése során keletkezett adatokat is felhasználhatja (egyenlőtlenségi együttható, finomsági modulus, agyag-iszap tartalom).

 • A keletkezett dokumentum tartalmazza a beton tervezés során keletkezett valamennyi lényeges adatot és információt egy konkrét összetételre, valamint az adott összetétellel 150-500 kg/m3 cementtartalom figyelembevételével.
 • A program támogatja a különleges betonok (vízzáró, fagyálló, kopásálló, agresszív hatásoknak ellenálló) tervezését is.
 • A bekért adatok az adalékanyag és cement fajtájára, származási helyére, néhány fizikai jellemzőjére vonatkoznak.
 • A felhasználó dönthet, hogy támaszkodik-e már meglévő adalékanyag tervezés recepturájára, ha igen akkor az adatok egy részét (finomsági modulus, egyenlőtlenségi együttható, agyag-iszap tartalom, stb.) a program abból a modulból átemeli, amennyiben nem akkor az adatokat be kell rögzíteni.

A tervezés történhet beton minőségre, víz-cement tényezőre, cement mennyiségre vagy ezek kombinációjára. A folyósítószerek, képlékenyítők alkalmazását is támogatja a rendszer. Megadhatjuk, hogy az elméletileg számított vízmennyiséget mennyivel csökkentse a program és a továbbiakban ezzel a csökkentett vízmennyiséggel végzi el a számítást.

Concrete-screen-03A képernyőn kiemelten megjelenítjük a legjellemzőbb információkat. A tervezési feltételeknek megfelelően a program minősíti a tervezett betont. A képernyő alsó részén a betonra vonatkozó számított jellemzők láthatók.

A program a kiinduló és a számított adatokról egy kétoldalas jegyzőkönyvet készít.

BETONVIZSGÁLAT

Ez a modul alkalmas az MSZ 4798-1:2004-ben leírtak szerint készített és vizsgált különböző alakú próbatestek nyomószilárdságának vagy hajlító-húzó szilárdságának meghatározására és részletes jegyzőkönyv készítésére, a keletkezett adatok letárolására.

Concrete-screen-04Tájékoztató adatokat ad a nem 28 napos próbatestek vizsgálati eredményeiről és a várható megfelelőségről is. Jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja a vizsgáló laboratóriumok munkáját, kizárja a számszaki tévedéseket és egyértelmű utalást ad a megfelelőség tekintetében.

A program támogatja a roncsolásos és a roncsolás mentes vizsgálatot is.

A program felhasználhatja a Betontervezés modul adatait, ebben az esetben a vizsgálathoz szükséges rögzítési munka jelentősen lecsökken.

A bekért adatok három csoportba sorolhatók.

Alapadatok
Cement és adalékanyagok gyártója, származási helye.
A beton felhasználási helye, stb.

Kiegészítő adatok
Mintavétellel kapcsolatos adatok (helye, módja, stb.)
Betonösszetétel (cement, adalékanyag, víz)
Beton minősége stb.

Szilárdság adatok
Próbatestek mennyisége, kora
Törőerők, Schmidt kalapács visszapattanási értékek

A program a kiinduló és a számított adatokról egy háromoldalas jegyzőkönyvet készít.