Zeus – Tárgyi eszköz

Oldal

 downloadTárgyi eszköz modul kézikönyv

A modul szerves része egy egységes keretbe foglalt integrált ügyviteli rendszernek.

A modul célja a gazdálkodó egységek tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartása, értékcsökkenésének elszámolása. Egyidejűleg kezeli aszámviteli -, illetve az adótörvény szerinti értékcsökkenéselszámolást. Lehetőség van egy harmadik értékcsökkenési leírásalkalmazására is. A modulban nyilvántartásra kerülhetnek a már korábban beszerzett (értékes, nullára leírt) eszközök törzs- és nyitóadatai, illetve az újonnan beszerzésre kerülő eszközök. A modul végigköveti az eszközök „életét”, úgymint beruházás, aktiválás, értékcsökkenés.

Tárgyi_eszköz-screen-01 Tárgyi_eszköz-screen-02

Lehetőség van az eszközök leltárhelyenkénti nyilvántartására. Az eszközökkel kapcsolatos mozgások ( értékesítés, kiselejtezés, terven felüli é.cs. elszámolás) nyilvántarthatók-

A modul alapja egy egységes törzsadat állománykezelés. Ebben az alapadatok széleskörű nyilvántartására van lehetőség. Az eszköz főcsoporton kívül, az eszköz azonosítására, csoportosítására több adat rendelhető:

 • megnevezés
 • egyedi azonosító
 • leltári szám
 • minősítés
 • főkönyvi számok, stb.

Az alapadatok köre tovább bővíthető az épületek, építmények, illetve gépjárművek sajátos jellemzőivel:

 • helyrajzi szám
 • cím
 • gépjármű típus
 • rendszám, stb.

A tárgyi eszközt az adat-feldolgozás során tartozékokra bonthatjuk, így például egy számítógépet nyilvántarthatunk fődarabonként (monitor, alapgép, modem, stb). A modul kezelését megkönnyíti, hogy az adatrögzítés közben segítő táblákat (főkönyvi számok, partnerek, stb.) használhatunk amelyekben megnevezésre is kereshetünk, választhatunk vagy azonnal bővíthetjük azt.

A modul a felhasználó beállításának megfelelően a kért időszakra automatikusan elvégzi a terv szerinti amortizáció elszámolását. Kezeli a terven felüli értékcsökkenés elszámolását, például ha a tárgyi eszköz vagy a beruházás értéke tartósan lecsökken, feleslegessé vált megrongálódott vagy megsemmisült. Rögzíthetők a kivezetés adatai, továbbá az azonnali é.cs. is  leírható.

Tárgyi_eszköz-screen-03 Tárgyi_eszköz-screen-04

Kivezetésnél és azonnali é. cs. leíráskor a program felkínálja a mindenkor érvényes nettó értéket.

A program része a leltár modul. Nyomon követhetjük a tárgyi eszközök mozgását tárolási helyek és személyek között, így a személyi felelősség megállapítását is támogatjuk.

A gazdasági eseményekről eszközcsoportonként, vagy csak egy eszközre vonatkozóan is, tetszőleges időszakra a főkönyv felé feladás készíthetőaz alábbi adatokról:

 • beruházás adatok
 • aktiválás adatok
 • elszámolt terv szerinti é.cs.
 • elszámolt terven felüli é.cs.

Bővebb információval szívesen állunk rendelkezésére!

Kis-Molnárné Szabó Rózsa
szervező
(62) 535-945

Varga István
szervező
(62) 535-946

László Ferenc
programozó
(62) 535-943