Zeus – Pénzügy

Oldal

 downloadPénzügy modul kézikönyv

A pénzügyi rendszer önállóan vagy az integrált rendszer moduljaival összekapcsolva is használható. A rendszerhez  tartozó modulok önállóan és egymás adatait felhasználva is működtethetők. A felhasználónál történő installálás során paraméterezhetők a beállítások. Más modulokkal történő alkalmazás során  az  információk átadásra kerülnek.

Számlázás – Export számlázás

A Számla készítése önállóan, vagy a kapcsolódó modulok információit felhasználva készíthető el. A munkát az üzemelés közben berögzíthető törzsadatok, mint pl.: partnerek, pénzintézetek,  termékek, szolgáltatások, valamint a kapcsolódó modulok által adott információk segítik.

A számla adatai automatikusan előállíttathatók a Forgalmazás modul együttes használata alkalmával a szállítólevél berögzített információi alapján.

A  nyomtatott számla megfelel a Számvitelről szóló 2000. évi C törvény, valamint az 1992. évi LXXIV . Az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak.

Az export számlák angol és német nyelven is nyomtathatók.

Vevő – Szállító analitika

A számlázás modulba berögzített számlák automatikusan átkerülnek a Vevő analitika  modulba.

A beérkező  belker. és import számlák tételes rögzítésére van lehetőség.

A modul önálló alkalmazása során a vevői, szállítói számlák  pénzügyi teljesítéseit is e modulban lehet feldolgozni.  A  modulban rögzített számlákról különféle kigyűjtési szempontok szerint kérhetők információk: – számla teljesítés,  kelte, esedékesség intervallumra az összes és kiegyenlítetlen számlák partnerenként és partnertől függetlenül.

Az integrált rendszer használatával a modulból a kimenő és beérkező számlák adatai a Főkönyvi modul felé tetszőleges szempontok szerint feladásra kerülhetnek.

Pénztár analitika

A modulban szigorú sorszám szerint kerülnek nyilvántartásba a bevételi és a kiadási pénztárbizonylatok. A pénzforgalom rögzítését  un. készpénzforgalmi jogcímek segítik, melyhez letárolásra kerülnek a főkönyvi feladást segítő kontírozási tételek is. Időintervallumra pénztárjelentés, címletjegyzék kérhető a rögzített adatokról.

A Vevő – Szállító analitikával történő együttes alkalmazás esetén az adatokat csak egyszer kell berögzíteni, a készpénzes beérkező számlák pénztárbizonylat adatai alapján szigorú sorszám szerint letárolásra kerülnek a szállító- és áfa  analitikába.

Az integrált rendszer használatával a modulból a bevételi és kiadási bizonylatok adatai feladásra kerülnek a Főkönyvi modul felé tetszőleges időintervallum szerint.

Áfa analitika

A Vevő – Szállító analitika  modulokba rögzített adatok alapján a bevallási időszakoknak megfelelően lekérdezhető az áfa kimutatás.

Levelezések

A levél formátumok a Word szövegszerkesztő segítségével a felhasználó igénye szerint megszerkeszthetők, és a Vevő analitika adatai alapján a partnerek felé kimutatásra kerülhetnek az alábbi levelek:

– Folyószámla egyeztető levél
– Fizetési felszólító levél
– Késedelmi kamat terhelő levél

Számlázás

A modul segítségével készített számla megfelel a többször módosított számviteli törvény  (2000. évi C. törvény a számvitelről ), valamint az 1992. évi LXXIV . Az általános forgalmi adóról, valamint a számlázási előírásokról rendelkező 24/1995. (XI.22.) PM. rendeletben foglaltaknak – figyelembe véve a 8/1999. ( III.5.) PM., a 34/1999. (XII. 26. ) PM.,  a 8./2000. (II.16.) PM. rendeletek gépi számlázásra vonatkozó módosított előírásait is.

Számlázás-screen-01 Számlázás-screen-02

A számlázás modul un. partnertörzset használ, amely tartalmazza a vevő legfontosabb adatait. Egy-egy vevőhöz különböző fizetési feltétel, késedelmi kamat beállítás stb. információ rendelhető, amelyet a számla készítésénél a program felhasznál.

Az Áfa összesítő sorokba kerülnek a tétel adatok az áfa típusnak megfelelően, nettó és áfa értékenként kiírásra. Amennyiben előleg tételt is tartalmaz a számla, az külön oszlopban kerül kimutatásra. A Fizetendő összeg kiemelve, és betűkkel kiírva jelenik meg

Az aláírások feletti részben a számlákhoz Lábjegyzet írható, amely lehet állandó szöveg, vagy számlánként különböző. Az aláírókat külön lehet paraméterezni, hogyan jelenjen meg.

Pénztár analitika

A modulban naprakészen vezethetők a pénztárak forgalma. A rendszerben több pénztár forgalma is nyilvántartható. Készpénzforgalmi jogcímek segítik a pénztáros munkáját, az előforduló pénzmozgásokat egy törzsadattárba lehet felvinni és a napi pénzmozgások alkalmával csak ki kell választani a pénztárosnak a megfelelő gazdasági eseményt. A kiadási pénztárbizonylatról a készpénzes vásárlások számlái szigorú sorszám szerint letárolásra kerülnek a szállítói számlák közé, így a Pénzügyi modul  áfa kimutatásába is bekerülnek egy rögzítéssel. A napi mozgások rögzítéséről a megfelelő példányban kinyomtatható a pénztárbizonylat.

Pénztár-screen-01 Pénztár-screen-02

A pénztárbizonylatra maximum 5 tétel rögzíthető. A bizonylatra kiírásra kerül a partner, vagy saját dolgozó, akivel a pénzmozgás kapcsolatos, illetve ha vevői, vagy szállítói számlával kapcsolatos a mozgás, akkor a Hivatkozás rovatba kinyomtatásra kerül a számla azonosító adata is. A pénztáros adata automatikusan kinyomtatásra kerül, az a név jelenik meg nyomtatásként, amely jelszóval és felhasználónévvel beléptek a programba.

A pénzmozgásokról a megfelelő időintervallum szerint pénztárjelentés kérdezhető le.

Pénztár-screen-03A lekérdezési képernyő szűrőfeltételinek megfelelően a program megjeleníti a pénztárjelentést képernyőre, amely megfelelő példányszámban kinyomtatható.

Kérhető a pénztárjelentés mellé címletjegyzék is.

Nagyobb intervallum lekérdezése esetén napi forgalom összesítést készítünk, így figyelemmel kísérhető a napi egyenleg. A jelentésbe azok a bizonylatok szerepelnek, amelyek kinyomtatásra kerültek, sorszámmal a Rontott bizonylatok is megjelennek.

A részletes jelentésben a partner megnevezése és a számlaszámok is megjelennek.

A jelentés lekérdezhető csak egy partnerrel kapcsolatban, vagy csak egy számlával kapcsolatos mozgások is. A kinyomtatott pénztárbizonylatok adatai a Főkönyvi modul felé feladhatók, akár más, idegen modul felé is tud adatot szolgáltatni.

Bővebb információval szívesen állunk rendelkezésére:
Kis-Molnárné Szabó Rózsa
szervező
(62) 535-945