SzocX

Oldal

Szociális Intézmények Ellátottjainak Pénzügyi Rendszere

download letöltések

DEMO
Alap modul – Felhasználói leírás
Számlázás modul – Felhasználói leírás
Várakozók modul – Felhasználói leírás
Pénztár modul – Felhasználói leírás
Csoportos Beszedés modul – Felhasználói leírás


Alap modul rövid ismertetője

A modul célja:

A szociális otthonokban, intézetekben elhelyezett időskorú ellátottak személyi anyagát, vagyoni helyzetének adatait dolgozza fel intézményi szinten. Segítséget nyújt különböző szempontok szerinti kimutatások készítésében. Mentesíti a felhasználót a gondozási díj számfejtésének nehézségeitől, az ellátott adatainak analitikus könyvelésétől.

A modul lehetővé teszi:

 • Az ellátottak személyi adatainak és a fizetésre kötelezett hozzátartozók adatainak bevitelét.
 • A gondozási díj számfejtését, a számfejtés eredményének lekérését, bizonylatok nyomtatását.
 • Különböző beépített listák elkészítését, többek között az évvégi statisztikát is.

A program felépítése:

1. A KARBANTARTÁS menüpontban történik az ellátottak és a hozzátartozók adatainak felvitele, a gondozási díj számfejtése, a távozások és a várakozók adatainak lekezelése, illetve az összes kódszótáras adat itt rögzíthető be.

 • Törzsadatok almenüben lehet bevinni az ellátottak törzs szintű adatait az alábbi adattartalommal:
 • A Hozzátartozók adatai almenü teszi lehetővé a fizetésre kötelezettség beállítását és a fizetendő összeg bevitelét, továbbá itt lehet megadni, hogy az ellátott halálakor melyik hozzátartozót kell értesíteni.
 • A Pénzügyi adatok almenüben történik a Rendszeres jövedelmek, kiadások felvitele, a havi gondozási díj számfejtése, illetve itt lehet megadni az ellátott bekerülésekor a tárgyi letéteket, ingó és ingatlan tulajdonokat ellátottanként.
 • Mivel a gondozási díj számfejtését befolyásolja az ellátott ideiglenes és végleges távozása, ennek berögzítése a Távozások almenüben történik.

2. Az EGYÉB menüpontban lehet beállítani az Intézmény és a modul főbb adatait, a Hónap nyitását és a számfejtést az Év végi munkákat, itt lehet a Napi mentést lefuttatni továbbá itt futtatható az Indexelés és a Karbantartás is.

A LISTÁZÁS külön ikonról indítható, a karbantartásnál leírt menürendszernek megfelelően lehet lekérni a különböző tablókat. Pl.: Ellátottak azonosító szám szerint, névsor szerint; Fizetésre kötelezett hozzátartozók; Nyugdíj kifizetések, Térítési díj kartonok, Túlfizetés és hátralék kimutatás, Bizonylatok, Élelmezési és gondozási napok, stb.

A modul alkalmazása rugalmasabbá, pontosabbá és könnyebbé teszi az adminisztrációs feladatok ellátását, a pénzügyi gazdálkodást, a különböző szempontú kigyűjtések elkészítését, beszámolók, statisztikai jelentések és egyéb kötelező adatszolgáltatások összeállítását.

Referenciahelyeink:

“Őszi Napfény” Időskorúak Otthona Bácsborsód
Egyesített Szociális Intézmény Kiskunfélegyháza
Egyesített Szociális Intézmény Szolnok
Fejér megyei Ápoló-Gondozó Otthon Bicske


Számlázó modul rövid ismertetője

A modul célja:

A bentlakásos intézetekben elhelyezett ellátottak térítési díjáról a számla elkészítése az ellátottak és/vagy a hozzátartozók felé.

A modul lehetővé teszi:

 • Az ellátottak és a hozzátartozók csoportokba sorolását illetve hozzájuk fizetési mód rendelését.
 • Az egyéni számlák előállítását csoportonként, fizetési módonként, a számfejtett térítési díjakkal.
 • Gépi számlák nyomtatását, amelyek megfelelnek a többször módosított számviteli törvénynek (2000. évi C. törvény a számvitelről ), valamint az 1992. évi LXXIV. Az általános forgalmi adóról, valamint a számlázási előírásokról rendelkező 24/1995. (XI.22.) PM. rendeletben foglaltaknak – figyelembe véve a 8/1999. (III.5.) PM., a 34/1999. (XII. 26.) PM.,  a 8./2000. (II.16.) PM. rendeletek gépi számlázásra vonatkozó módosított előírásokat is.
 • Számla újranyomtatást és helyesbítő számla készítését.

A program felépítése:

3. A Paraméterek menüpontban történik a számlázáshoz kapcsolódó általános adatok karbantartása (pénzintézet neve, számlaszáma, áfa %, stb.).

4. A Kódszótár menüpontban az Ellátottakhoz és Hozzátartozókhoz rendelhető csoportok rögzíthetők le.

5. A Törzsadatok menüpontban lehet Ellátottakhoz és a Hozzátartozókhoz csoportokat és fizetési módokat rendelni.

6. A Számla előállítás menüponton belül állíthatók elő a szűrőfeltételeknek megfelelően a számlák. Az előállított számlákról ellenőrzőlistát készíthetünk. Az előállított és ellenőrzött számlákról elkészíthetjük a megfelelő formátumú számlát. A nyomtatást végezhetjük karakteres vagy grafikus nyomtatóval is.

7. A Számla karbantartás menüpontban van lehetőség számla újranyomtatásra.

 • Tévesen nyomtatott számlákról Helyesbítő számla készítésére.
 • Számla törlésére, abban az esetben, ha még nem volt kinyomtatva.

Várakozók modul rövid ismertetője

A modul célja:

Számítógépes támogatást nyújtani a Szociális és Családügyi Minisztérium 9/1999. (XI.24) rendeletében meghatározottakhoz, amely rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről.

A modul lehetővé teszi:

 • A várakozók adatainak nyilvántartását, megfelelve a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 5. számú mellékletének megfelelően.
 • Az Egyszerűsített előgondozási adatlapok elkészítését.
 • A várakozókról törzslap nyomtatását.
 • Az értesítő elkészítését az ellátás biztosításáról.
 • Különféle rendezettségű és adattartalmú listák elkészítését.
 • A várakozó automatikus felvételét a Szocx2000 ellátottjai közé.

A képernyők felépítése:

 •                 Személyi adatok:
 •                 Kérelem adatok:
 •                 Előgondozás:

Bővebb információval szívesen állunk rendelkezésére:

Ráczné Szöllősi Emese
rendszergazda

László Ferenc
programozó